Jakie urządzenia potrzebują zezwoleń UDT?

Zgodnie z przepisami, wszystkie mechaniczne urządzenia dźwignicowe, wymagają kontroli odpowiedniego organu - Urzędu Dozoru Technicznego. Ma to na celu zachowania bezpieczeństwa.

Popularne urządzenia o szerokim zastosowaniu wymagające dozoru technicznego to:

Jakie są formy dozoru technicznego?

1. Dozór techniczny pełny

Najbardziej szczegółowa forma dozoru technicznego, wymagająca rejestracji urządzenia. W odróżnieniu od pozostałych form dozoru cechuję ją potrzeba przeprowadzania technicznych badań okresowych od 1 do 2 lat, a przeglądy konserwacyjne wymagane są co 30 dni.

2. Dozór techniczny ograniczony:

Forma dozoru wymagające złożenie dokumentacji do UDT, czyli rejestracji urządzenia, w swojej ogólnej formie zbliżona do dozoru pełnego jednak odróżnia ją brak technicznych badań okresowych. Badaniami odpowiednimi dla tej formy dozoru są doraźne badania kontrolne wykonywane od 2 do 3 lat a przeglądy konserwacyjne od 30 do 90 dni w zależności od urządzenia

3. Dozór techniczny uproszczony:

Najprostsza forma dozoru technicznego, cechuje ją brak potrzeby rejestrowania urządzenia, brak badań technicznych, a także doraźnych badań kontrolnych, wymagana jest natomiast konserwacja urządzeń w zależności od typu urządzenia od 30 do 90 dni.

Jak zarejestrować urządzenie w UDT?


Rejestrację urządzenia możemy podzielić na 4 etapy:

 • złożenie wniosku o przeprowadzenie badania z dwoma kompletami dokumentacji urządzenia w języku polskim do regionalnego oddziału UDT. W przypadku urządzeń zamontowanych w miejscu ich eksploatacji w dokumentacji powinny być również zawarte:
  • rysunki zasilania urządzenia,
  • potwierdzenie prawidłowości montażu i testów wykonywanych po montażu przez osobę montującą,
  • protokół z pomiarów efektywności zabezpieczeń,
  • protokół z odbioru elementów budowlanych,
  • sytuacyjny szkic złożonego urządzenia z uwzględnieniem jego otoczenia,
 • weryfikacja złożonych dokumentów przez oddział UDT do którego dokumenty zostały złożone,
 • badanie odbiorcze przeprowadzone przez Inspektora UDT celem sprawdzenia czy urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji,
 • pozytywny wynik badania pozwalający na wydanie decyzji przez Inspektora UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia,

Cały proces rejestracji urządzenia w UDT trwa około 1-2 miesiąca.


Czy potrzebuję rejestrować w UDT wciągarkę linową o udźwigu do 1000 kg?

Wszystkie wciągarki linowe i łańcuchowe podlegają dozorowi technicznemu, aczkolwiek w takim wariancie urządzenia, zastosowanie ma uproszczona forma dozoru:

 • nie wymagająca rejestracji urządzenia,
 • nie wymagająca cyklicznych badań okresowych,
 • nie wymagająca uprawnień osoby obsługującej urządzenie,
 • wymagająca okresowych przeglądów konserwacyjnych:
 1. 30 dni - wciągarki i wyciągarki elektryczne.

 2. 90 dni - wciągarki i wyciągarki ręczne.

Forma uproszczona ma zastosowanie w wariantach:

 • ręcznych wciągników o udźwigu do 2000 kg,

 • elektrycznych wciągarek jednofazowych o udźwigu do 1000 kg,

 
Łańcuchowych i linowych z wyjątkiem dźwigników w wersjach przeciwwybuchowych ATEX - do których zastosowanie ma jedynie forma pełnego dozoru technicznego.
 

Czy paleciak wymaga UDT?

Ręczne wózki paletowe potocznie nazywane paleciakami podlegają przepisom Urzędu Dozoru Technicznego. Właściwą formą dozoru technicznego dla wózków paletowych ręcznych jest forma ograniczona, w której:

 • wymagana jest rejestracja urządzenia,
 • wymagane są doraźne badania kontrolne co 2 do 3 lat,
 • wymagane są uprawnienia osób obsługujących i konserwujących urządzenie,
 • wymagane są okresowe przeglądy konserwacyjne co 60 dni,

Wózki paletowe elektryczne z podestem jezdnym nazywane widlakami lub wózkami widłowymi wymagają formy pełnej dozoru technicznego, w której:

 • wymagana jest rejestracja urządzenia,
 • wymagane są techniczne badania okresowe urządzenia co 1 do 2 lat,
 • wymagane są uprawnienia osób obsługujących i konserwujących urządzenie,
 • wymagane są okresowe przeglądy konserwacyjne co 30 dni,


Jakie uprawnienia UDT powinien posiadać operator wciągarki?

W zależności od wariantu urządzenia i formy jego dozoru operator powinien posiadać uprawnienia:

1. Forma uproszczona dozoru technicznego: nie są wymagane uprawnienia do obsługi urządzenia,

2. Forma ograniczona dozoru technicznego: wymagane uprawnienia do obsługi kategorii:

 • IIW - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - czas trwania kursu około 12-16 godzin, cena wraz z egzaminem około 450 - 550 zł/os.

 • IW - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - czas trwania kursu około 12-16 godzin, cena wraz z egzaminem około 450 - 550 zł/os.

3. Forma pełna dozoru technicznego: wymagane uprawnienia do obsługi kategorii (wciągarki w wersjach przeciwwybuchowych ATEX oraz wciągarki lub wyciągarki specjalistyczne):

 • IIW - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe -  czas trwania kursu około 12-16 godzin (2-3 dni), cena wraz z egzaminem około 450  - 550 zł/os.

 • IW - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe -  czas trwania kursu około 12-16 godzin (2-3 dni), cena wraz z egzaminem około 450 - 550 zł/os.

Kategorie konserwacji wciągarek:

Kategorie M IV-I: Kategorie uprawnień do konserwacji w zakresie wyposażenia mechanicznego. Czas trwania kursu około 70-160 godzin (1-2 miesiące), cena wraz z egzaminem około 800 - 1200 zł/os.

Kategorie E IV-I: Kategorie uprawnień do konserwacji w zakresie wyposażenia elektrycznego. Czas trwania kursu około 110-230 godzin (1-2 miesiące), cena wraz z egzaminem około 800 - 2200 zł/os.

Uprawnienia nabyte w krajach UE są honorowane przez polski Urząd Dozoru Technicznego.