Gdzie użyć wciągarki pneumatycznej?

Coraz częściej spotykana, w wielu gałęziach przemysłu wciągarka pneumatyczna jest zasilana sprężonym powietrzem. Dzięki temu znacząco różni się od wciągników i wciągarek zasilanych elektrycznie, poczynając od samego mechanizmu, a kończąc na miejscach i środowiskach ich użytkowania, takich jak:  

 • miejsca z utrudnionym dostępem do energii elektrycznej,
 • strefy zagrożone wybuchem ATEX,
 • miejsca wymagające ciągłej pracy (bez ryzyka przegrzania),
 • środowiska pracy z dużym wahaniem temperatur,
 • miejsca o dużej wilgoci,
 • miejsca z oddziaływaniem promieniowania,
 • środowiska pracy z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,

Powyższe środowiska pracy i “żywe okazy” wciągarek pneumatycznych stacjonarnych lub przejezdnych w jednej z dwóch wersji: z wózkiem belkowym ręcznym i wózkiem belkowym z napędem pneumatycznym. Wciągniki tego typu najczęściej spotykamy w:

 • zakładach przemysłu samochodowego,
 • przemyśle lotniczym,
 • stoczniach,
 • dokach,
 • zakładach produkcji farb i lakierów,
 • zakładach przemysłu drukarskiego,
 • przemyśle włókienniczym,
 • przemyśle farbiarskim,
 • papierniach,
 • cementowniach,
 • rafineriach,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle ceramicznym i szklarskim,
 • przemyśle drzewnym,

Jak działa wciągnik pneumatyczny?

Pneumatyczny napęd wciągnika lub wciągarki przetwarza energię sprężonego powietrza (gazu) na ruch obrotowy lub postępowy.

Czego zatem potrzeba do uruchomienia i swobodnej pracy wciągnika o takim napędzie?

 • reduktor ciśnienia z manometrem,
 • smarownica,
 • oczyszczarka powietrza,
 1. Reduktor z manometrem zaopatrzony w filtr powietrza i smarownice to koszt ok CENA NETTO: 75 - 250 zł/szt,
 2. Przewody pneumatyczne 10 mm średnicy, długość 5 m - koszt ok CENA NETTO: 100-160 zł/szt,
 3. Sprężarka powietrza (w zależności od intensywności prac ok CENA NETTO: 500 - 25000 zł/szt, )

kompletny zestaw do wciągarki pneumatycznej

Całkowity koszt zestawu wszystkich elementów do zasilanie wciągnika pneumatycznego to koszt ok CENA NETTO: 1 500 - 15 000 zł/kpl. - w zależności do intensywności planowanych prac i wymagań sprzętu.

Jakie są zalety napędu pneumatycznego?

Popularność narzędzi pneumatycznych stale rośnie, niewątpliwe ze względu na szereg korzyści jakie daje ich zastosowanie. Prostota konstrukcji, możliwość pracy ciągłej i cechy samego urządzenia, dają przewagę w stosunku do konkurentów: napędów elektrycznych i ręcznych. 
Zakłady przemysłowe często zmieniają typ narzędzi z elektrycznych co wpływa korzystnie na ergonomię i wydajność pracy.

Korzyści wynikające z zastosowania napędu pneumatycznego: 

 • możliwość ciągłej pracy bez ryzyka przegrzania,
 • możliwość pracy w silnie zawilgoconych warunkach,
 • niezawodność i szybkość,
 • ergonomia stanowiska pracy i tym samym komfort operatora,
 • nieograniczona dostępność czynnika roboczego - powietrza,
 • mała lepkość gwarantująca niskie opory przepływu,
 • bezstopniowa regulacja parametrów pracy,
 • mała wrażliwość na częste zmiany obciążeń,
 • odpornośc na działanie pól elektromagnetycznych,
 • łatwy transport przewodowy powietrza do napędu,
 • bezpieczeństwo użytkowania,

Czy muszę mieć uprawnienia do używania wciągarki pneumatycznej?


Wciągnik pneumatyczny, jak każde urządzenie dźwignicowe wymaga dozoru UDT, w przypadku wciągników pneumatycznych zastosowanie mają formy:

 • ograniczonej dla wciągników w wersji standardowej,
 • pełnej dla wciągników w wersji specjalistycznej (np. do stref zagrożenia wybuchem ATEX),

Do obu form dozoru wymagane są uprawnienia kategorii:

 • IIW - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - czas trwania kursu około 12-16 godzin, cena wraz z egzaminem około 450-550 zł
 • IW - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - czas trwania kursu około 12-16 godzin, cena wraz z egzaminem około 450-550 zł

Używanie wciągarki pneumatycznej wymaga jej regularnej konserwacji do których wymagane są odpowiednie uprawnienia kategorii MII (urządzenia wyposażone w mechanizmy lub zespoły mechaniczne z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi)

Kurs składa się z 38 h teorii oraz 12 h szkoleń praktycznych. Cena kursu to ok. 900 - 1000 zł/os. + 154 zł koszt egzaminu.

Czy mogę stosować wciągnik pneumatyczny w strefach zagrożenia wybuchem?

Powietrze jako czynnik roboczy silnika pneumatycznego samo w sobie posiada niski współczynnik wybuchowości, nie oznacza to jednak iż możemy użyć wciągnika bez specjalnego certyfikatu ATEX, każde urządzenie funkcjonujące w tego typu strefach zgodnie z dyrektywą UE musi być sprawdzone i oznaczone symboleml ATEX, dopiero wtedy możemy używać urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem.